Torbielowaty refluks u dzieci: przyczyny, objawy, leczenie

Termin "odpływ pęcherzowo-moczowy" należy rozumieć jako proces wstecznego rzucania moczu z pęcherza do wyżej położonego układu moczowego.

Ta patologia jest do┼Ť─ç powszechna i jest jedn─ů z najcz─Östszych chorób uk┼éadu moczowego u dzieci. Tak wi─Öc, w┼Ťród populacji dzieci cierpi─ůcych na infekcje narz─ůdów uk┼éadu moczowego, u wi─Ökszo┼Ťci pacjentów wyst─Öpuje wypadanie p─Öcherzowo-moczowodowe. W pierwszych latach ┼╝ycia ch┼éopcy (6: 1) s─ů bardziej podatni na t─Ö chorob─Ö, w wieku szkolnym stosunek ten zmienia si─Ö na korzy┼Ť─ç dziewcz─ůt. Istniej─ů dowody, ┼╝e refluks jest cz─Ö┼Ťciej wykrywany u dzieci, których rodzice chorowali na t─Ö chorob─Ö.

Zasady klasyfikacji

Zgodnie z ogólnie przyj─Öt─ů klasyfikacj─ů etiologiczn─ů (w zale┼╝no┼Ťci od przyczyny) wyst─Öpuje oderwanie odp┼éywu p─Öcherzowo-moczowodowego:

 • na pierwotny (wrodzony);
 • wtórne (na tle uzyskanych stanów patologicznych).

Na podstawie danych dotycz─ůcych cystografii rozró┼╝nia si─Ö aktywny i pasywny refluks. Pierwszy z nich wyst─Öpuje podczas oddawania moczu i wi─ů┼╝e si─Ö ze wzrostem dop─Öcherzowego ci┼Ťnienia hydrostatycznego.Refluks pasywny obserwuje si─Ö w spoczynku, gdy p─Öcherz jest wype┼éniony roztworem kontrastowym.

Ponadto, zgodnie z wynikami badania cystograficznego, rozró┼╝nia si─Ö 5 stopni wypró┼╝nienia p─Öcherzowo-moczowodowego:

 • W 1. stopniu kontrastuje tylko miednica moczowodowa.
 • U pacjentów z II stopniem refluks moczu obserwuje si─Ö w moczowodzie i systemie gromadzenia nerek.
 • Z 3 stopniami kontrastu osi─ůga system miednicy-miseczki.
 • Stopie┼ä 4 charakteryzuje si─Ö rozszerzeniem moczowodu i miednicy nerkowej.
 • Pacjenci z 5 stopniami refluksu rozwijaj─ů powa┼╝ne poszerzenie moczowodu, miseczek i miedniczek nerkowych.

Objawy

Nie ma wyra┼║nego obrazu klinicznego z refluksem p─Öcherzowo-moczowodowym. Samo wsteczny wstrzykni─Öcie moczu do górnych dróg moczowych w wi─Ökszo┼Ťci przypadków nie powoduje ┼╝adnych odczu─ç u pacjentów, a zatem cz─Östo pozostaje niewykryty. Jednak ten stan prowadzi do rozwoju ró┼╝nych procesów patologicznych w narz─ůdach uk┼éadu moczowego i ju┼╝ wywo┼éuj─ů u pacjenta objawy. Mo┼╝e to by─ç:

 • nadci┼Ťnienie u dziecka;
 • zaka┼╝enie dróg moczowych;
 • przewlek┼ée odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • zmniejszona czynno┼Ť─ç nerek.

W takim przypadku mog─ů pojawi─ç si─Ö nast─Öpuj─ůce zarzuty:

 • cz─Öste bolesne oddawanie moczu;
 • t─Öpy ból w dolnej cz─Ö┼Ťci pleców;
 • ból g┼éowy;
 • ogólne os┼éabienie;
 • apatia i inni

Objawy kliniczne tych powik┼éa┼ä powinny ju┼╝ zaalarmowa─ç lekarza, poniewa┼╝ cz─Östo opieraj─ů si─Ö na odwróconym przep┼éywie moczu.

Niektórzy pacjenci z t─ů patologi─ů obawiaj─ů si─Ö bólu w podbrzuszu lub w okolicy l─Öd┼║wiowej, który wyst─Öpuje podczas lub bezpo┼Ťrednio po oddaniu moczu. Czasami dzieci te maj─ů niewyja┼Ťnion─ů hipertermi─Ö bez zjawisk kataralnych, które powinny s┼éu┼╝y─ç jako powód do badania urologicznego.

Diagnostyka

Rozpoznanie refluksu p─Öcherzowo-moczowego opiera si─Ö na wynikach dodatkowego badania. Jednocze┼Ťnie dane kliniczne maj─ů mniejsze znaczenie, pozwalaj─ů pacjentowi zidentyfikowa─ç ró┼╝ne komplikacje i podejrzewa─ç ewentualn─ů ponown─ů iniekcj─Ö moczu do górnych dróg moczowych. W┼Ťród metod instrumentalnych o szczególnym znaczeniu s─ů:

 • badanie ultrasonograficzne;
 • radioizotopowa renografia lub dynamiczna nephroscintigraphy (badania radioizotopowestan funkcjonalny nerek poprzez rejestracj─Ö aktywnej akumulacji w nerkach specjalnie wyznakowanych zwi─ůzków i ich wydalanie przez uk┼éad moczowy);
 • badania urodynamiczne (mog─ů wykry─ç dysfunkcje dróg moczowych);
 • cystografia gazowa (wype┼énienie p─Öcherza tlenem i wykonanie badania ultrasonograficznego w celu obrazowania przed i po);
 • urografia wydalnicza (radiologiczna metoda bada┼ä, umo┼╝liwia ocen─Ö stanu anatomicznego i funkcjonalnego narz─ůdów uk┼éadu moczowego);
 • cystourethrography naczyniowy (stosowany u dzieci do oceny urodynamiki w dolnych drogach moczowych).

U dzieci w wieku poni┼╝ej 7 lat badanie jest zalecane w szpitalu.

Zakres zalecanych metod diagnostycznych ustalany jest indywidualnie. Dodatkowo mo┼╝na zaleci─ç cystoskopi─Ö, profilometri─Ö odcinka p─Öcherzowo-moczowodowego itp.

Uwzgl─Ödnia tak┼╝e wyniki bada┼ä laboratoryjnych - ogóln─ů analiz─Ö krwi i moczu, okre┼Ťlenie parametrów biochemicznych.

Leczenie

W wi─Ökszo┼Ťci przypadków leczenie refluksu p─Öcherzowo-moczowodowego jest zachowawcze, ale czasami nie mo┼╝na tego zrobi─ç bez interwencji chirurgicznej.

Wspó┼éczesna taktyka post─Öpowania z chorymi z zaburzeniem p─Öcherzowo-moczowodowym obejmuje zestaw dzia┼éa┼ä maj─ůcych na celu wyeliminowanie przyczyn tego stanu i mo┼╝liwych powik┼éa┼ä.

U wi─Ökszo┼Ťci pacjentów leczenie zachowawcze jest prowadzone we wczesnym stadium. Jego celem jest wyeliminowanie stanu zapalnego i przywrócenie funkcjonowania zwieracza i wypieracza.

W przypadku przewlekłego zapalenia w drogach moczowych najpierw podaje się antybiotykoterapię. Często stosuje się aminopenicyliny lub cefalosporyny. Następnie przeprowadza się długi cykl leczenia uroseptycznego:

 • leki sulfonamidowe (Co-trimoxazole);
 • pochodne nitrofuranu (Nitrofurantoina);
 • pochodne chinolonu (nitroksolin).

U starszych dzieci leczenie ogólne uzupe┼énia si─Ö dop─Öcherzowymi wlewami. Aby to zrobi─ç, u┼╝yj:

 • chlorheksydyna;
 • solcoseryl;
 • hydrokortyzon i inne

Nale┼╝y zauwa┼╝y─ç, ┼╝e leczenie procesów zapalnych uk┼éadu moczowego u dziewcz─ůt odbywa si─Ö w po┼é─ůczeniu z ginekologiem.

Je┼Ťli przyczyn─ů refluksu jest dysfunkcja neurogenna, nale┼╝y j─ů wyeliminowa─ç.Zaleca si─Ö wypró┼╝nienie podwzgórza:

 • przerywana cewnikowanie p─Öcherza;
 • przymusowe oddawanie moczu;
 • k─ůpiel z sol─ů morsk─ů;
 • USG na obszarze projekcyjnym p─Öcherza lub elektroforezie z chlorkiem wapnia.

W przypadku nadaktywno┼Ťci wypieracza, leczenie farmakologiczne (Tolterodin, Picamilon, Oxybutynin) stosuje si─Ö w po┼é─ůczeniu z dzia┼éaniem czynników fizycznych na organizm. Tacy pacjenci maj─ů przepisan─ů elektroforez─Ö atropiny, ultrad┼║wi─Öki, magnetoterapi─Ö itp.

Wskazania do leczenia chirurgicznego:

 • nieskuteczno┼Ť─ç terapii zachowawczej;
 • 3-4 stopni refluksu;
 • zmniejszona czynno┼Ť─ç nerek o ponad 30%;
 • nawracaj─ůce odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • wrodzone wady moczowodu.

W literaturze opisano ponad 200 metod korekcji wyp┼éywu p─Öcherzowo-moczowodowego przez cewk─Ö moczowodu. Lekarz prowadz─ůcy wybiera odpowiedni─ů metod─Ö dla ka┼╝dego pacjenta.

Przy 1-2 stopniach refluksu i niewyra┼╝onym spadku czynno┼Ťci nerek mo┼╝na wykona─ç interwencj─Ö endoskopow─ů, której istot─ů jest podawanie pod┼Ťluzówkowe pod┼Ťluzówkowych bioimplantów.


Z którym lekarzem si─Ö skontaktowa─ç

Urolog radzi sobie z chorob─ů, dziewczyny potrzebuj─ů konsultacji ginekologa. We wczesnym stadium choroby pediatra mo┼╝e obserwowa─ç dziecko, na pó┼║niejszym etapie wymagana b─Ödzie pomoc chirurga. W diagnostyce i leczeniu lekarzy zaanga┼╝owana diagnostyka ultrad┼║wi─Ökowa, fizjoterapeuci.

Wniosek

Terminowe i odpowiednie leczenie poprawia rokowanie i zapobiega rozwojowi powik┼éa┼ä. Po pozytywnym wyniku leczenia pacjent musi pozosta─ç w przychodni przez 5 lat. W tym czasie pacjent przechodzi pe┼éne badanie raz na 6 miesi─Öcy i, je┼Ťli to konieczne, otrzymuje preparaty uroantiseptyczne.

Urolog T.N. Gusarova opowiada o odpływie pęcherzowo-moczowodowym u dzieci:

Obejrzyj wideo: Mia┼╝d┼╝yca - przyczyny, objawy, leczenie, profilaktyka

Zostaw Sw├│j Komentarz